Krško
Krško
+386 (0)7 488 0500 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Cesta krških žrtev 135D, 8270 Krško, Slovenija
Certifikat
ISO 9001:2008
Certifikat varjenja
EN ISO 1090-2:2008+A1:2011
Certifikat kvalitete varjenja
EN ISO 3834-2

O Podjetju

predstavitev

Podjetje EKTEN d.o.o. Krško se že petnajst let ukvarja s kovinsko predelovalno industrijo. Začetki segajo v leto 1998, ko je podjetje imelo dva zaposlena, delovalo pa je v majhni pisarni v najemu brez potrebne sodobne pisarniške opreme, računalnika in brez arhiva.
Naslednje leto smo z delom pričeli v najeti delavnici, površine 300 m, ki je v višino merila 4 m, bili pa smo še brez dvigala. Takrat smo nabavili tudi strojno opremo, ki smo jo potrebovali za našo proizvodnjo.
Nadaljnja pot je bila več kot uspešna. V letu 2000 smo kupili zemljišče za proizvodnjo, na katerem smo naslednje leto zgradili današnjo proizvodno halo s 1500 m2 površine in 7 m operativne višine.
Vseskozi smo se trudili z nabavo novih proizvodnih strojev in transportnih naprav, med drugim smo postavili tudi nujno potrebno lakirnico. Pred štirimi leti pa nam je uspelo dograditi še 500 m2 pokritih skladiščnih prostorov, ki v višino merijo 5m.

Podjetje ima 26 zaposlenih, obseg pridobljenih poslov pa presega kapacitete znotraj podjetja, zato nudimo delo tudi kooperantom.Tako je v naš delovni proces posredno vključenih še 40 zaposlenih pri podjetjih naših kooperantov. Naše podjetje se uspešno vključuje v programe za čistejše okolje, saj naš osnovni proizvodni program predstavlja filtracijo onesnaženega zraka.
Z uspešnim delom na področju razvoja in trženja je podjetje pridobilo še dodatne tržne niše, ki so osnova za trdne temelje in napredek podjetja. Zadnja leta se vse pogosteje pojavljamo na domačih in tujih trgih na področju kovinske opreme za steklarsko industrijo-industrijo izolacijskih materialov, na področju drobilno transportne tehnike, opreme za kamnolome in drugo. Pomembna pridobitev predstavlja nakup horizontalnega CNC centra, s katerim uspešno pokrivamo zahteve naših strank po kvalitetni strojni obdelavi najvišjega razreda.
Seveda so naše moči usmerjene v prihodnost. Načrtujemo povečanje lastnih proizvodnih prostorov in posledično seveda odpiranje novih delovnih mest.